//GREENWELL

Національний оператор з промислового інжинірингу та буріння

Слідкуй за нами:+38 (096) 106-43-14

+38 (050) 683-13-72//GREENWELL

Національний оператор з промислового інжинірингу та буріння

Слідкуй за нами:

Проектування свердловин

Не знаєте з чого почати?

Подзвоніть нашому менеджеру та запитайте все, що бажаєте, абовідправте своє питання з контактами та ми з Вами зв'яжемся в найближчий час

Проектні роботи включають техніко-економічне обгрунтування доцільності промислового освоєння родовищ питних і технічних підземних вод, прийнятих способів видобування і схем водозаборів, технологічних схем використання технічних вод, оцінку прогнозованого економічного ефекту від експлуатації родовища, а також обгрунтування методики підрахунку і підрахунок запасів питних і технічних вод.

Illustration

ТОВ «ГРІНВЕЛЛ» виконує проектування будь-яких геологічних робіт. 
До нашої спеціалізації входить:1. проектування свердловин на воду2. розробка проекту на геологічне вивчення, у тому числі ДПР3. екологічна схема (проект) розробки родовища підземних вод4. проект зон санітарної охорони.5. оцінка впливу на довкілля (ОВД)

Блок 1. Проект на геологічне вивчення

Початку робіт з геологічного вивчення об'єкта передує розробка проектно-кошторисної документації. Проект на геологічне вивчення є технічним документом, що визначає оптимальні способи досягнення результату, який визначається геологічним завданням, застосування прогресивних методів, новітніх технічних засобів і технології проведення робіт для їх виконання з найменшими матеріальними і трудовими витратами.Проект розробляється відповідно до геологічного завдання, яке надається Замовником. В геологічному завданні вказуються цільове призначення робіт, межі об'єкта досліджень, основні оціночні параметри та потреба Замовника у воді. Наступним пунктом є визначення основних завдань, послідовності та методики їх виконання. І останньою складовою геологічного завдання є очікувані результати та, відповідно, строки виконання, форми звітності робіт, що будуть виконуватись.

Типовий склад проекту на геологічне вивчення, що розробляється ТОВ «ГРІНВЕЛЛ»

1. Загальні відомості про район робіт2. Аналіз і оцінка раніше проведених робіт3. Геологічна будова і гідроегологічні умови4. Аналаз існуючого водопостачання об'єкта Замовника 5. Методика, обсяги та умови виконання робіт6. Інші види робіт7. Обгрунтування дослідно-промислової розробки ділянки надр Замовника8. Охорона навколишнього середовища та надр9. Техніка безпеки та охорона праці10. Очікувані результати робіт

Illustration

Блок 2. Проектування водозабірних свердловин

Проект на водозабірну свердловину виконується з метою вибору та обгрунтування раціональної конструкції свердловини, оптимального водопідйомного обладнання, що здатні забезпечити потребу Замовника у воді.
Проектна документація складається у відповідності до ДБНА.2.2-3-14
Проектом визначається:● Місцерозташування свердловини● Конструкція, продуктивність●Розрахунок взаємодії свердловини Замовника з існуючими свердловинами● Вибір способу буріння і потрібної техніки● Вибір типу фільтра та водопідйомного обладнання●Розрахунок продуктивності свердловини , якості води та їх можливі зміни в часі
В типовому проекті розраховуються зони санітарної охорони свердловини. 
Згідно ДБН В.2.5-74:2013, та постанови Кабміну №2024 повинно бути ТРИ пояси ЗСО. Перший пояс ЗСО (зона суворого режиму) визначається як майданчик, огороджений парканом, розмір 30х30 м., другий і третій - пояси обмежень.
На сьогоднішній день проекти на водозабірні свердловини не погоджуються в Державній службі геології України та ДП "Українська геологічна компанія", а також погодження проектів на водозабірні свердловини НЕ входить до компетенції Державної санепідемстанції.

Illustration

Блок 3. Проект (технологічна схема) розробки родовища підземних вод

Згідно СОУ 73.1-41 технологічна схема розробки родовища - це проектний документ, який забезпечує використання підземних вод для питних або технічних цілей з урахуванням правил охорони надр і навколишнього природного середовище, а також безпечне ведення робіт.Розробка родовищ прісних підземних вод здійснюють відповідно до затвердженої Замовником і погодженими у встановленому порядку з органами Держгірпромнагляду України технологічними схемами.
ТОВ «ГРІНВЕЛЛ» спеціалізована організація, яка має право розробляти проекти розробки родовищ.Підготовка технологічної схеми передбачає створення (або обгрунтування існуючої) раціональної системи розташування водозабірних споруд за оптимальних умов розробки родовища (ділянки) і забезпечення охорони як навколишнього природного середовища, так і родовища підземних вод від забруднення.Як і для будь-якого проекту, проект розробки родовища розпочинається після надання Замовником технічного завдання на проектування, яке складається відповідно до СОУ 73.1-41

Illustration

Блок 4. Оцінка впливу на довкілля (ОВД)

З 18 грудня 2017 року введено в дію Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», який встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.
Цей Закон впроваджує нову європейську модель процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) замість екологічної експертизи, що передбачалась Законом «Про екологічну експертизу», і який в свою чергу, втратив чинність.
Оцінка впливу на довкілля (ОВД) – це процедура перед початком планованої господарської діяльності, що передбачає підготовку суб’єктами господарювання, органами державної влади та органами місцевого самоврядування звіту з оцінки впливу на довкілля, проведення громадського обговорення, аналізу інформації, наданої у звіті та надання висновку з оцінки впливу на довкілля уповноваженим органом.
Відповідно до вимог Закону суб’єкти господарювання повинні отримувати висновок з оцінки впливу на довкілля, який є обов’язковим до виконання.

Зробимо замовлення?

Пропонуємо наші послуги за найкращими умовами!

Basic

Безкоштовно

Виїзд на об'єкт для обговорення

Проектування 

від 10 000 грн/м

Буріння розвідувальної свердловини