//GREENWELL

Національний оператор з промислового інжинірингу та буріння

Слідкуй за нами:+38 (096) 106-43-14

+38 (050) 683-13-72//GREENWELL

Національний оператор з промислового інжинірингу та буріння

Слідкуй за нами:

Юридичні аспекти

Не знаєте з чого почати?

Подзвоніть нашому менеджеру та запитайте все, що бажаєте, абовідправте своє питання з контактами та ми з Вами зв'яжемся в найближчий час

ПОРЯДОК № 963державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 8 жовтня 2012 р. № 963, КиївПро затвердження Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 972 від 25.12.2013
№ 1065 від 04.12.2019
№ 826 від 09.09.2020}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, що додається.
2. Пункт 4 Порядку ведення державного водного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1996 р. № 413 (ЗП України, 1996 р., № 10, ст. 292; Офіційний вісник України, 1999 р., № 39, ст. 1943; 2000 р., № 40, ст. 1687; 2004 р., № 25, ст. 1650; 2011 р., № 67, ст. 2572; 2012 р., № 22, ст. 834), після слів “поверхневих і підземних вод” доповнити словами “, державного обліку артезіанських свердловин”.
3. Державній службі геології та надр:
забезпечити до 30 червня 2014 р. ведення державного реєстру артезіанських свердловин;
{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 972 від 25.12.2013}

разом з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування вжити заходів щодо забезпечення облаштування відповідними суб'єктами господарювання до 30 червня 2014 р. артезіанських свердловин, що експлуатуються, засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод;

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 972 від 25.12.2013}

визначити підприємства і організації, повірочні лабораторії яких проводитимуть державну метрологічну атестацію або повірку засобів вимірювання об'єму видобутих підземних вод.

Прем'єр-міністр України
М.АЗАРОВ
Інд. 70

ПОРЯДОК
державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод

1. Цей Порядок визначає процедуру ведення державного обліку артезіанських свердловин та облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод.

2. Державний облік артезіанських свердловин здійснюється Держгеонадрами шляхом ведення державного реєстру артезіанських свердловин.

3. До державного реєстру артезіанських свердловин включаються відомості про артезіанські свердловини, у тому числі недіючі, незалежно від місця розташування, на підставі даних, що містяться у паспортах артезіанських свердловин.

Зазначені паспорти складаються за формою, затвердженою спільним рішенням Міндовкілля та Мінрегіону, а їх копії щороку до 1 грудня подаються до Держгеонадр суб'єктами господарювання (юридичними особами та фізичними особами - підприємцями), які є власниками або користувачами земельних ділянок, у межах яких розташовані та експлуатуються артезіанські свердловини (далі - водокористувачі).

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1065 від 04.12.2019, № 826 від 09.09.2020}

4. Дані державного обліку артезіанських свердловин включаються до державного водного кадастру.

5. Водокористувачі облаштовують артезіанські свердловини, що експлуатуються, засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод (далі - засоби вимірювання), які пройшли в установленому законодавством порядку державну метрологічну атестацію або повірку в повірочних лабораторіях підприємств і організацій, уповноважених на проведення державних випробувань або повірок.

6. Представники повірочних лабораторій підприємств і організацій, уповноважених на проведення державних випробувань або повірок, здійснюють опломбування встановлених засобів вимірювання, про що складається відповідний акт, та їх періодичну повірку в установленому законодавством порядку.

7. Водокористувачі зобов'язані підтримувати засоби вимірювання у придатному для експлуатації стані.

8. Відомості про об'єм видобутих підземних вод вносяться водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод у порядку, встановленому Міндовкіллям.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1065 від 04.12.2019, № 826 від 09.09.2020}

9. Держгеонадра здійснюють у встановленому законодавством порядку контроль за дотриманням водокористувачами вимог цього Порядку.

ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Документ 213/95-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.08.2022, підстава - 2468-IX

Стаття 105. Охорона підземних вод
Підприємства, установи і організації, діяльність яких може негативно впливати на стан підземних вод, особливо ті, які експлуатують накопичувачі промислових, побутових і сільськогосподарських стоків чи відходів, повинні здійснювати заходи щодо попередження забруднення підземних вод, а також обладнувати локальні мережі спостережувальних свердловин для контролю за якісним станом цих вод.
У разі розкриття водоносних горизонтів з підземною водою питної якості особи, які проводять бурові, гірничі та інші роботи, пов'язані з пошуками, розвідкою, експлуатацією родовищ корисних копалин, повинні повідомити про це у встановленому порядку обласні, Київську, Севастопольську міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, для вжиття заходів щодо охорони підземних вод від вичерпання і забруднення.
Всі свердловини на воду, не придатні для експлуатації, покинуті спостережні та пошукові свердловини на всі види корисних копалин, а також вертикальні й інші гірничо-пошукові та експлуатаційні гірничі виробки і покинуті криниці повинні бути затампоновані чи ліквідовані.
Ліквідацію пошукових виробок та ліквідаційний тампонаж пошукових свердловин будь-якого призначення здійснюють організації, які виконують пошукові роботи, а непридатних і покинутих експлуатаційних та спостережних свердловин і виробок - організації, на балансі яких вони знаходяться.
У разі неможливості встановити власника покинутих свердловин і виробок їх ліквідація здійснюється за рішенням місцевих рад центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. Якщо експлуатація самовиливних свердловин є можливою, то вони оснащуються регулюючими пристроями.
У разі вичерпання запасів підземних вод, а також у разі забруднення підземних вод встановлюються причини, з яких це сталося, і за пропозиціями центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, за рахунок винних осіб здійснюються заходи щодо їх відтворення.

Стаття 106. Проведення спеціальних робіт по спорудженню експлуатаційних свердловин на воду

Спеціальні роботи по спорудженню експлуатаційних свердловин на воду здійснюються згідно з проектно-кошторисною документацією організаціями, які мають відповідні дозволи на виконання таких робіт.

{Частину другу статті 106 виключено на підставі Закону № 4220-VI від 22.12.2011}

Зазначена документація погоджується у порядку, встановленому Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності".

{Стаття 106 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3370-IV від 19.01.2006, № 5456-VI від 16.10.2012, № 1193-VII від 09.04.2014}

НАКАЗ 06.04.2016 № 145/84Про затвердження форми паспорта артезіанської свердловини

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/28772

Про затвердження форми паспорта артезіанської свердловини
Відповідно до пункту 3 Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об’єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2012 року № 963, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити форму паспорта артезіанської свердловини (далі - Форма), що додається.

2. Установити, що ця Форма є обов’язковою до виконання всіма суб’єктами господарювання (юридичними особами та фізичними особами-підприємцями), які є власниками або користувачами земельних ділянок, у межах яких розташовані та експлуатуються артезіанські свердловини.

3. Установити, що виготовлені до набрання чинності цим наказом паспорти на артезіанські свердловини залишаються чинними.

4. Державній службі геології та надр України (Бояркін М.О.) здійснювати ведення державного реєстру артезіанських свердловин шляхом внесення до нього даних з паспорта артезіанської свердловини згідно з додатком «Опис артезіанської свердловини», який є невід’ємною частиною Форми.

5. Державній службі геології та надр України (Бояркін М.О.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на тимчасово виконуючого обов’язки Голови Державної служби геології та надр України Бояркіна М.О.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Зробимо замовлення?

Пропонуємо наші послуги за найкращими умовами!

Basic

Безкоштовно

Виїзд на об'єкт для обговорення

Оформлення свердловини

від 25 000 грн